Ørland Transport AS og Rennesøy Trafikk AS fusjonerer og styrker posisjonen som ledende innen transportbransjen. Det nye selskapet vil etter planen få ytterligere tre aksjonærer inn på eiersiden. Med Stangelandgruppen AS, Røsi AS (Bjørn C. Røstad) og Inro AS (Arne Incoronato og Rolf Hodne) vil virksomheten være klar for nye markedsandeler.


-En viktig milepæl for oss, slår Kjell Haugland og Egil Torgersen fast på vegne av henholdsvis Ørland Transport og Rennesøy Trafikk.


Sammenslåingen vil ikke medføre noen endring i ansettelsesforhold for dagens ansatte. Nå som før er organisasjonene det som representerer selskapenes største verdi, mens kundene vil møte en virksomhet som i enda større grad er en konkurransedyktig samarbeidspartner.


Det nye selskapet får cirka 380 ansatte, disponerer cirka 250 storbiler og vil få en samlet omsetning på cirka 600 millioner kroner årlig.


Ørland, som ble etablert i 1928, har hovedkontor på Foss-Eikeland i Sandnes, mens Rennesøy Trafikk, etablert i 1937, holder til på Mosterøy i Stavanger. Ut over dette har selskapene virksomhet på Forus, Tau, i Bergen og Hønefoss.


Det er to solide og veletablerte virksomheter som nå går sammen. Det er imidlertid en utfordrende bransje preget av små marginer. Nettopp derfor er det viktig med en så effektiv drift som mulig.


-Selskapenes eiere står ved et generasjonsskifte, og ønsker en sterkere struktur i virksomheten. Målet vårt er at dette eierskapet skal gjøre at vi står enda sterkere i forhold til kundene og markedet, sier de to selskapslederne.


Det nye selskapet vil etter planen ha følgende eierfordeling:

Johs Ørland holding AS (Ørland Transport AS) 34 %, Rent Holding AS (Rennesøy Trafikk AS) 32 % og Stangelandgruppen AS, Røsi AS og Inro AS med til sammen cirka 34 %.


Ifølge intensjonsavtalen mellom Ørland Transport AS og Rennesøy Trafikk AS, skal fusjonen gjennomføres innen 1. januar 2023.

Kjære kunde.


Varsel om pris økning uke 25.


Ekstra ordinært drivstoff tillegg.


På grunn av en veldig uforutsigbar verdens situasjon og lite forutsigbare utsikter ser vi derfor oss nødt til å innføre et drivstoff tillegg. Oppstarten for dette tillegget startet uke 10.


Som medlemsbedrift i NLF, øver vi press ovenfor stat og regjering for innføring av avgiftslettelser for transportbransjen i denne prekære situasjonen vi nå alle står oppi. Før ansvarlige myndigheter innfrir, må vi dessverre lempe økte drivstoffkostnader videre til våre kunder. Så fremt vi når frem hos ansvarlige myndigheter, vil eventuelle lettelser tilkomme dere som kunde i sin helhet.


Justert tillegg vil gjelde uke for uke og være flytendende, oppgitt prosent vil være det gjeldende tillegget for 1 uke om gangen. Justeringen gjøres gjeldende onsdag for hver uke.


Gjeldende tillegg uke 11 tilsvarer 8% påslag på etablerte priser.


Gjeldende tillegg pr produkt i.h.t transport indeks.


- Lokal transport, påslag 8%

- Regional transport, påslag 12%

- Langtransport, påslag 12%
Ta kontakt med deres respektive kontakter for eventuelle avklaringer.

Den nye nettsiden er mobilvennlig, oversiktlig og oppdatert. Det skal med denne nettsiden være enklere å finne frem til nødvendig informasjon. Kom gjerne med en tilbakemelding neste gang du kommer i kontakt med oss.
1
2