top of page


🎉 Gratulerer Selvet Delic! 🎉


I dag feirer vi en eksepsjonell prestasjon og dedikasjon til faglig vekst. Vi ønsker å rette våre hjerteligste gratulasjoner til Selvet Delic, som har oppnådd ikke bare én, men to fagbrev, i henholdsvis logistikk og fagområde nummer to!


Å oppnå fagbrev er en betydningsfull bragd som krever tålmodighet, hardt arbeid og en forpliktelse til å utvikle seg i sitt fagfelt. Selvet Delic har vist en imponerende evne til å mestre utfordrende oppgaver og utmerke seg i logistikkindustrien. Denne prestasjonen er en anerkjennelse av hans dedikasjon og kompetanse.


Å bli sertifisert innen logistikk er ikke bare et bevis på faglig kompetanse, men også et vitnesbyrd om evnen til å håndtere komplekse logistikkutfordringer. Selvet Delic har demonstrert enestående organisatoriske ferdigheter, analytisk tenkning og strategisk planlegging gjennom hele sitt faglige løp.


Å ta det ekstra steget med et andre fagbrev viser en forpliktelse til livslang læring og en vilje til å utvide horisontene innen ulike fagområder. Dette er en sjelden kvalitet som gjenspeiler Selvets engasjement for å være i forkant av utviklingen i en stadig skiftende arbeidsverden.

Selvet Delics suksess er ikke bare en personlig triumf, men også en inspirasjon for kolleger og kommende fagfolk. Han setter en standard for å strebe etter ekspertise, ambisjoner og kontinuerlig forbedring.


Som kolleger og medmennesker ønsker vi å feire denne milepælen sammen med Selvet Delic. Vi ser frem til å se hvordan han vil fortsette å forme og påvirke logistikkindustrien med sin kunnskap, erfaring og lidenskap.


Gratulerer igjen, Selvet Delic, med denne fantastiske prestasjonen! Må din reise være fylt med ytterligere suksesser og berikende opplevelser.

Camilla Malmin
Camilla Malmin

Camilla Malmin har nettopp markert et betydningsfullt øyeblikk i sin karriere ved å bestå fagprøven i logistikk på SVIPP. Dette er et imponerende skritt i hennes yrkesliv, og det viser hennes engasjement for faget og evnen til å oppnå mål.


Med en dedikert og målrettet tilnærming til sitt arbeid, har Camilla Malmin arbeidet hardt for å oppnå denne prestasjonen. Hun har brukt utallige timer på å tilegne seg kunnskap og praktiske ferdigheter innen logistikk, og hennes innsats har nå blitt kronet med suksess. Hun har dermed da to fagbrev, ettersom at hun i 2022 bestod fagprøven som yrkessjåfør.


Fagprøven i logistikk er en utfordrende test som krever grundig kunnskap og kompetanse innen emnet. Camilla Malmin har vist en imponerende forståelse for logistikkens kompleksitet og har demonstrert sin evne til å håndtere ulike logistikk komponenter som lagerstyring, varetransport, distribusjon, HMS og mer.


Hennes prestasjon ved SVIPP gir henne ikke bare en formell anerkjennelse av hennes dyktighet innen logistikk, men det åpner også dører for spennende muligheter i bransjen. Med et stadig økende behov for effektiv logistikk i dagens globaliserte verden, er Camilla Malmin godt rustet til å bidra til bedrifters suksess.


Det er også verdt å merke seg at Camilla Malmin ikke bare har vist teknisk dyktighet, men også gode mellommenneskelige ferdigheter som er avgjørende for å lykkes i logistikk bransjen. Hennes evne til å samarbeide med teammedlemmer, løse problemer og holde roen under press er kvaliteter som vil tjene henne godt i hennes fremtidige karriere.


"Jeg elsker meg på Svipp. Vi har et kjempebra miljø både mellom oss på kontoret og med sjåførene. Alle er kjekke, og det er aldri noe problem om jeg spør om hjelp"

Camilla Malmin har satt et inspirerende eksempel for andre som vurderer en karriere innen logistikk. Hennes dedikasjon, utholdenhet og suksess bør feires som et bevis på hva som kan oppnås med hardt arbeid og engasjement. Vi ser frem til å se henne fortsette å utmerke seg i logistikkbransjen og ønsker henne lykke til i fremtidige utfordringer.

bottom of page