Kjære kunde.Varsel om prisøkning.

Drivstoff prisene akselerer i et tempo ingen kunne forutsi.


På grunn av en veldig uforutsigbar verdens situasjon og lite forutsigbare utsikter ser vi oss derfor nødt til å innføre et tillegg for drivstoff med umiddelbar virkning.


Tillegget vil i første omgang være 4%, dette vil være gjenstand for justeringer ukentlig.

Tillegget vil bli fjernet så snart situasjonen er normalisert.


Ta kontakt med deres respektive kontakter for eventuelle avklaringer.Med vennlig hilsen


Kenneth Stava

CEO

Tlf: 916 11 970

E-mail: ks@svipp.no

Den nye nettsiden er mobilvennlig, oversiktlig og oppdatert. Det skal med denne nettsiden være enklere å finne frem til nødvendig informasjon. Kom gjerne med en tilbakemelding neste gang du kommer i kontakt med oss.

1
2