Svipp AS har nå fått nye eiere. JØS AS, som også er eiere av Ørland Transport AS og Merkesdal Transport AS har kjøpt Svipp AS og overtatt all virksomhet. Svipp AS fortsetter som i dag og alle kundeforhold vil bli godt ivaretatt.