top of page

Varsel om pris økning uke 25

Kjære kunde.


Varsel om pris økning uke 25.


Ekstra ordinært drivstoff tillegg.


På grunn av en veldig uforutsigbar verdens situasjon og lite forutsigbare utsikter ser vi derfor oss nødt til å innføre et drivstoff tillegg. Oppstarten for dette tillegget startet uke 10.


Som medlemsbedrift i NLF, øver vi press ovenfor stat og regjering for innføring av avgiftslettelser for transportbransjen i denne prekære situasjonen vi nå alle står oppi. Før ansvarlige myndigheter innfrir, må vi dessverre lempe økte drivstoffkostnader videre til våre kunder. Så fremt vi når frem hos ansvarlige myndigheter, vil eventuelle lettelser tilkomme dere som kunde i sin helhet.


Justert tillegg vil gjelde uke for uke og være flytendende, oppgitt prosent vil være det gjeldende tillegget for 1 uke om gangen. Justeringen gjøres gjeldende onsdag for hver uke.


Gjeldende tillegg uke 11 tilsvarer 8% påslag på etablerte priser.


Gjeldende tillegg pr produkt i.h.t transport indeks.


- Lokal transport, påslag 8%

- Regional transport, påslag 12%

- Langtransport, påslag 12%
Ta kontakt med deres respektive kontakter for eventuelle avklaringer.

bottom of page