top of page

Med ny 100% elektrisk lastebil gjør Svipp veien grønnere sammen med Service grosissten D. Danielsen


I en banebrytende utvikling for bærekraftig transport har den nyeste elektriske lastebilen, Scania P230, gjort sitt inntog hos D. Danielsen i Rogaland. Dette er ikke bare en elektrisk lastebil, men også den første i sitt slag som er utstyrt med thermo-teknologi i regionen. Denne nyskapende lastebilen markerer et betydelig skritt mot å redusere karbon avtrykket i transportsektoren.


Med økende bekymring for klimaendringer og miljøpåvirkning, har transportindustrien vært under press for å finne mer miljøvennlige alternativer. Scania P230 tar denne utfordringen på alvor ved å tilby en hel-elektrisk lastebil som kombinerer ytelse og bærekraft. Den elektriske drivlinjen eliminerer direkte utslipp av skadelige stoffer, samtidig som den gir imponerende dreiemoment og akselerasjon.


T.v Hovedeier Terje Danielsen, daglig leder Eivind Storli, Kenneth Stava daglig leder Svipp

Det som setter Scania P230 enda et skritt foran, er implementeringen av thermo-teknologi. Dette innovative systemet gjør det mulig å opprettholde riktig temperatur i lasterommet, selv når lastebilen er i drift. Dette er spesielt viktig for transporter som involverer varer som krever en konstant kjøle- eller fryse temperatur. Ved å kombinere elektrisk fremdrift med thermo-teknologi, viser D. Danielsen sitt engasjement for å levere varer på en miljøvennlig måte uten å gå på akkord med kvalitet og sikkerhet.


Scania P230 gir også fordeler for selskapets økonomi. Den lave driftskostnaden på grunn av reduserte drivstoffutgifter og færre behov for vedlikehold bidrar til en bærekraftig økonomisk profil. I tillegg kan D. Danielsen dra nytte av ulike insentiver og subsidier som tilbys av myndighetene for å fremme bruk av elektriske kjøretøy.


Som den første elektriske lastebilen med thermo i Rogaland, setter Scania P230 en inspirerende presedens for andre transportører i regionen. Den demonstrerer at bærekraftig transport ikke bare er en drøm, men en oppnåelig realitet som kan være gunstig for både miljøet og selskapets bunnlinje. D. Danielsen har tatt et viktig skritt mot en grønnere fremtid ved å ta i bruk denne nyskapende teknologien, og det er håp om at flere i bransjen vil følge etter, noe som vil hjelpe med å forme en mer miljøvennlig transportsektor.


Denne nyskapende lastebilen markerer et betydelig skritt mot å redusere karbon avtrykket i transportsektoren.Comments


bottom of page