top of page

Ådne er med i hovedtrekning til å bli årets RAUS medarbeider


Svipp transport, Ådne er med i trekningen til å bli årets RAUS medarbeider

Ådne er åpen og hjelpsom han har vært hos oss i SVIPP som lærling siden mars 2022.


Han kom fra Rennesøy Trafikk, der han begynte på sin lære periode og skal ta fagbrevet nå før sommeren.


Når han ikke er på jobb – så bruker han all sin fritid som frivillig med å hjelpe andre ungdommer i Klepp Kristelig Ungdomsforening og en ungdomsgruppe, Bore.


Kollegaene som har forslått Ådne sier dette om han:


Alltid hjelpsom og tar ansvar. Er veldig snill og empatisk ovenfor sine medarbeidere. Behjelpelig, fleksibel og bidrar til et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Ådne vil bli med i hovedtrekning til å bli årets RAUS medarbeider 2023.


Hva er RAUS prosjektet?

RAUS prosjektet er et felles prosjekt for våre ansatte der alle er delaktige. Prosjektet startet i 2020 og hadde som mål å redusere sykefravær og skape et godt og positivt arbeidsmiljø.


For å oppnå målsetningene om et godt arbeidsmiljø og mindre sykefravær har vi følgende verdier som vi skal jobbe etter:


Respekt - Ansvar - Utvikling - Selvstendighet


Vi jobber alle med å være RAUS


Comments


bottom of page