Svipp tilbyr online bestilling

Privat kunder klikk her.

Her kan du selv legge inn din ordre, søke POD samt finne pris når oppdraget er utført.

Kontakt oss for brukernavn og passord.

Her kan du:

* booke transport
* lagre adresselister
* skrive ut fraktbrev
* Skrive ut kollietiketter
* spore gods, kalkulere pris
* hente statistikk på dine sendinger.

Fordeler:

* Krever ikke ned lasting av programvare
* Papirløst
* Kort ventetid
* Sikrer korrekt informasjon
* Bekreftelse til deg på e-post
* Status oppdateringer på din side
* Beskyttet av brukernavn og passord

* ENESTE MULIGHET FOR BOOKING AV ØKONOMI TRANSPORT

Bestill tilgang, fyll ut skjema på kontaktsiden.

Åpningstider kjørekontor hverdager kl 07:00 – 16:00
Tlf 51 59 99 99 mail: ordre@svipp.no

Dersom du har behov for transport utenom åpningstiden
Ring 24 t-vakt tlf: 905 59 999

Alle våre oppdrag utføres i.h.t. NSAB 2015