Svipp tilbyr online bestilling

Her kan du selv legge inn din ordre, søke POD samt finne pris når oppdraget er utført.

Kontakt oss for brukernavn og passord.

Her kan du:

* booke transport
* lagre adresselister
* skrive ut fraktbrev
* Skrive ut kollietiketter
* spore gods, kalkulere pris
* hente statistikk på dine sendinger.

Fordeler:

* Krever ikke ned lasting av programvare
* Papirløst
* Kort ventetid
* Sikrer korrekt informasjon
* Bekreftelse til deg på e-post
* Status oppdateringer på din side
* Beskyttet av brukernavn og passord

* ENESTE MULIGHET FOR BOOKING AV ØKONOMI TRANSPORT

Bestill tilgang, fyll ut skjema på kontaktsiden.

Åpningstider kjørekontor hverdager kl 07:00 – 16:00
Tlf 51 59 99 99 mail: ordre@svipp.no

Dersom du har behov for transport utenom åpningstiden
Ring 24 t-vakt tlf: 905 59 999

Alle våre oppdrag utføres i.h.t. NSAB 2015