Betingelser for privatbestilling

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av transport (tjenester) fra www.svipp.no til forbrukere og firmaer. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Bestillingsprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server.

Skade/reklamasjon

Varer er forsikret i henhold til Lov om Veifrakt. Vegfraktloven § 32-39 NSAB/2000 § 24-26 formidler § 15-23 for fraktfører/transportør; 17 SDR pr kg eller maksimalt varens verdi.

Det er kundens ansvar å tegne ekstra forsikring utover det som er beskrevet i Lov om Veifrakt dersom denne mener at dette er hensiktsmessig.

Dersom transportbruker har spesielle krav til utførelsen av transporten, som f eks temperaturkrav, løfteprosedyrer etc skal dette avtales skriftlig og bekreftes skriftlig av Svipp. Det skal også anføres i fraktdokument/elektronisk overførte data samt påføres merkingen av lasten.

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Svipp.no, betaler ikke Svipp.no disse utgiftene.

Priser og levering

Alle priser er oppgitt inkl. mva. med mindre annet uttrykkelig er nevnt.
Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.
Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst ved henting og levering. Medgått tid til lasting, lossing og eventuell venting kommer i tillegg.
Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra vår side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal pris, kan svipp.no ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.
Dersom svipp.no mot formodning ikke kan levere varen innen akseptabel tid for kunde, kan kunden heve kjøpet uten ekstra kostnad.

Ending eller avbryte oppdrag

Ved ønske om ending i bestilling eller avbryte oppdrag før tjenesten er utført må Svipp kontaktes ordre@svipp.no eller 09998

Personopplysninger og sikker betaling

Svipp.no oppbevarer ingen personnummer eller kortinfo. All håndtering av kort og personopplysninger håndteres av eksterne, erfarne, aktører som Nets og Klarna. For å hindre svindel med kort har vi også lagt inn høyeste sikkerhetsnivå på kortbetaling og krever 3D secure verifisering på kjøp. Brukerinformasjon på siden er kryptert.

Forbehold

Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer.

Betaling av varer

Betaling med kredittkort / Visakort via vår betalingspartner Nets (Tidligere BBS). Du vil da bli sendt over til en sikker side for betaling med BankID.

Force Majeur

Er Svipp.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Svipp.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.